Avtalet innebär att Adwisit ingår i HP’s PartnerOne Program, med fokus på Application Lifecycle Management (ALM). HPs ALM innehåller de verktyg som krävs för att definiera krav, utveckla, testa och leverera applikationer, med dagens höga krav på agilitet och korta ledtider. HP’s nyligen introducerade Apps 12, erbjuder en palett av nyheter och förbättringar, till samtliga intressenter inom ALM.