Hur ofta släpper er organisation programuppdateringar? Hur ofta skulle ni behöva släppa programuppdateringar?

Jag vill inte ha programuppdateringar när jag kan få dem, jag vill ha dem när jag behöver dem! Uttalandet kommer från en frustrerad tjänsteägare.

Enligt Gartners prognos för 2020 förväntas 90 % av mjukvaruindustrin leverera programuppdateringar en gång per dag. Analysen är för närvarande att ca 50 % av alla distribuerade tillämpningar måste backas tillbaka till utveckling på grund av defekter.

Arbetet med att testa det som utvecklas har aldrig varit så viktigt som nu och det kommer bara att bli än viktigare. Moderna tjänster hämtar sin information från mängder av olika system, affärsprocesser. Alla i sin unika livscykel. Att genomföra tester innebär inte bara att verifiera att man gjort rätt. I en allt större grad handlar det om att säkerställa att man uppfattar omvärlden rätt. Att inte exempelvis gränssnitt som ligger utom kontroll har förändrats etc.

Kraven på att vara plattformsoberoende ökar. Också kraven att kunna hantera kringliggande system som ständigt förändras, ökar. Detta innebär bland annat att alla tester behöver genomföras i mängder av olika konfigurationer av plattformar, konfigurationsinställaningar, data etc. Och varianterna av testfall ökar dramatiskt.

Kraven på snabba leveranser och snabba programuppdateringar gör också att testarbetet måste gå undan. Man kan välja de testfall som förefaller strategiska eller kritiska i någon mening. Men avvägningarna är ofta svåra och konsekvenserna av upplevd dålig kvalitet är stora. Kunderna är sällan trogna program med dålig kvalitet.

Det är lätt att se vart kraven på tätare programuppdateringar leder för testverksamheten. Av tusen noggrant utvalda strategiska testfall, med två släpp per år ger 2,000 testfall att genomföra. Tio programuppdateringar per år blir 10,000 testfall osv.

En lösning kan vara att lägga ut testarbetet där priset på arbete är billigare, men då löses bara en del av problemet, där tidsfaktorn som ges utifrån effektivitet är en annan del. Och då kanske inte outsourcing hjälper. Här behövs bättre strategier och åtgärder än så.

Slutsatsen blir att omfattningen av test växer radikalt och för att klara det krävs en ökad grad av automatisering. Att genomföra en test får inte äventyras av frågor som – vad kostar det? hur lång tid tar det?

Testerna måste genomföras för att säkerställa att kombinatoriken inte lurat oss, att vi klarar kringliggande systems nya krav etc. Den stora frågan kvarstår. Hur klarar er organisation kraven på ökat antal programuppdateringar de kommande åren?

Kanske dags för en Reality check!