Lär mer om våra partners

Testdroid

Testdroid är vår partner för virtualisering och helautomatisering av test för Android och iOS APPar. Vi levererar kompletta testlösningar och säkerställer att arbetssätt och tillämpning kommer på plats.

Detta innebär bland annat att vi inte bara levererar en lösning utan att vi också säkerställer att den fungerar i er organisation och levererar önskat resultat.

ProjektStegen

ProjektStegen är vår utbildningspartner inom projektarbete. Vi genomför utbildningar i projektarbete i nära samarbete med dem och använder ProjektStegens projektmodell i våra egna projekt. ProjektStegens mycket långa och breda erfarenhet inom projekt, är ett utmärkt komplement till våra egna metoder för effektivisering och införande av nya arbetssätt.

ProjektStegen effektiviserar projektarbetsformen hos företag och organisationer med utbildning, projektmodell och tjänster.

Micro Focus

Micro Focus är vår partner inom Application Lifecycle Management (ALM) och vi ingår i deras PartnerOne program. Micro Focus ALM innehåller alla de verktyg du behöver för att definiera krav, utveckla, testa och leverera din applikation. ALM tillför möjligheterna till ett agilt arbetssätt samt styrning och uppföljning av hela applikationscykeln för er verksamhet.