Några av våra konsulter på Adwisit deltog I år på Robot Frameworks användarkonferens Robocon 2019. Här gavs möjlighet att få ta del av ny funktionalitet i Robot framework samt vad som planeras för Robot Framework framöver.

Robot Framework är ett open source testramverk som våra konsulter använder vid automatisering av end-to-end-tester.

Många företag har under året gått med i Robot Framework Foundation, ett icke vinstdrivande konsortium vars syfte är att sponsra utvecklingen av Robot Framework. Fokus ligger på buggfixning och att utveckla ny funktionalitet utifrån förslag från användarna. Tack vare den stora uppslutningen i Robot Framework Foundation kommer Robot Framework kunna genomföra upp till 5 releaser under det kommande året. Bland annat kommer man att uppgradera till att supporta Python 3 men under en övergångstid kommer även Python 2 att supportas samt bygga om delar av koden.

Det var framförallt för tre presentationer med nedanstående ämne som våra konsulter fastnade för på konferensen:

  • RPA Robotic Process Automation som numera är en ny funktionalitet i Robot Framework release 3.1. Här kan man istället för att automatisera tester utföra arbetsmoment utan att göra några verifieringar. Nu finns anpassad terminologi i Robot Framework att använda för ändamålet.
  • Zalenium – ett projekt som tagit fram en lösning för att dynamiskt och parallellt kunna köra testfall via ”docker” lokalt i Firefox och Chrome eller om du behöver en annan webbläsare kan Zalenium omdirigera dina tester till andra webbläsare via molntjänster.
  • Jupyter – ett open source-projekt som visar hur användare i framtiden får tillgång till interaktivt skapade tester i Robot Framework för olika webbar och klienter.