Vi tillhandahåller både väl beprövande standardutbildningar, som skräddarsydda utbildningar. Utbildningarna är baserade på praktiska och konkreta metoder, arbetssätt och tips. Kursinnehållet utgår ifrån era behov och blir direkt användbart.

Projektledarutbildning

Kursen ger dig praktisk struktur och verktyg baserat på best practice och internationell standard. Vår projektledarutbildning genomförs i nära samarbete med ProjektStegen Sverige AB.

I korthet:
Teoriavsnitt
Praktiska övningar
Praktikfall
Diskussioner

Förändringsarbete

Kursen ger dig verktygen för att framgångsrikt driva och genomföra stora och små förbättringar. Utbildningsmaterialet är baserat på våra egna erfarenheter från genomförda “TTM50” och andra effektiviseringsprogram. Vår utbildning genomförs i nära samarbete med ProjektStegen Sverige AB

Scrum

Ta del av våra praktiska erfarenheter från Agila projekt. Våra erfarenheter baseras på egna erfarenheter av agila metoder i stora och små projekt.

Intresserad av att diskutera utbildning?