Trycket på IT-organisationen ökar. Mycket ska ske snabbare. Står ni rustade? Är ni beredda? Har ni arbetssätt och verktyg som klarar trycket?

Henry Ford sa en gång att du får välja vilken färg på din bil som du vill, bara du väljer svart. Det var ca hundra år sedan. Men när Toyota i vår tid producerar tio miljoner bilar gör man dem i ungefär 2,5 miljoner olika utföranden. Företag som vill klara konkurrensen idag måste vara öppna för en massiv valfrihet. Exemplet är från bilbranschen men gäller i stort för de flesta, kanske alla branscher.
• Trycket att komma ut med något nytt, en ny produkt, en ny variant, ökar.
• Nya produkter och varianter krävs i en allt snabbare takt.
• Produkter och tjänster måste bli billigare för att behålla eller öka lönsamheten.
• Kraven på flexibla kundanpassningar ökar.
• Kvaliteten måste bli bättre för att märkas i konkurrensen.

IT är naturligtvis en viktig nyckelfaktor till att vi klarar dagens utmaningar, men det betyder också att trycket på IT-avdelningen ökar. Dagens lösningar på IT-avdelningens utmaningar stavas, Agility, Continuous Integration, Continuous Deployment, Application Lifecycle Management etc. Det krävs välgenomtänkta arbetsprocesser och arbetssätt som verkligen fungerar så effektivt som möjligt. IT-stödet i form av appar eller WEB har blivit ännu viktigare för att kunna arbeta snabbt och flexibelt och för att skapa eller erbjuda sina kunder konkurrensfördelar. Idag är banken eller reseleverantören lika mycket ett IT företag som t.ex. IBM, Microsoft & HP.

Configuration Management (CM) är en underskattad kunskap på många håll. När man på 90-talet pratade mycket om CM med avseende på program och moduler så krävs det idag CM på så många fler ställen.

Vilka versioner av dessa programmoduler använde vi när ett visst fel inträffade? Vilken parameteruppsättning använde vi? Vilken testdata användes? Hur var miljön konfigurerad när felet inträffade? Vilka versioner av externa gränssnitt användes? Vilken version av testfallen kördes?

CM krävs inte bara för kod utan även för krav, testdata, konfigurationer, miljöer, gränssnitt etc. Kombinatoriken blir snabbt exponentiell. En viktig del är även att kunna automatisera och kombinera information från olika system så att vi automatiskt kan få besluts stöd som hjälper oss.

Allt detta måste vi hantera med en ökad förmåga att leverera snabbare, med högre kvalitet, med större krav på kundanpassningar.

Hur står nu rustade för dessa utmaningar? Klarar ni att göra release på era applikationer dubbelt så många gånger det här året, som ni gjorde för ett par år sedan?
Klarar ni att hantera varje kundleverans, med just den kundens speciella krav?

Henry Ford av år 2015 skulle troligtvis sagt; Du får välja vilken färg du vill på din bil, välj bland alla regnbågens färger. Och glöm inte att välja en matchande färg och material till inredningen också.

Är ni 1915 eller 2015? Bara de organisationer som är gjorda för förändring kommer att klara sig.