Robot Process Automation (RPA)

Det finns många goda anledningar att automatisera

  • Minska genomförandetid av regressionstester
  • Frigöra tid för kluriga manuella tester
  • Ökad testtäckning av systemet
  • Minska antalet manuellt repeterbara arbetsuppgifter
  • Löpande releaser (agila arbetssätt) leder till ökade krav på automatisering
  • Effektivisera organisation och resurser
  • Korta totala ledtiden för produktutveckling genom att starta test och utveckling parallellt
  • Spara pengar
  • Öka kvaliteten
  • Vi bygger in erfarenheter i de automatiserade testfallen och repeterar dem på samma sätt

”Vi skall göra en systemuppgradering och vill säkerställa att kopplingarna till samverkande system inte påverkas. De tester som krävs tar mycket kraft från daglig verksamhet.”

”Nya funktioner skall införas i ett centralt system. Vi vill verifiera gränsvärden, brytpunkter, felhantering m.m. Vi har svårt att hinna med alla testfall som krävs för att göra en fullständig verifiering. Färre tester skulle öka våra risker.”

”Manuell testning innehåller ofta tidskrävande rutinarbete som skulle kunna göras mycket snabbare och utan fel, av en maskin. Tänk om jag istället kunde använda min tid till analyser och avvikelsehantering.”

Vi bygger script för kompletta affärsflöden för processer, regressionstester och end-to-end-tester. Ett affärflödesscript kan i samma körning hantera webgränssnitt, desktopapplikationer, databas m.fl, allt efter situationens behov. Scripten är användardefinierat nyckelordsdrivna, vilket gör att testerna blir läsbara och pedagogiska. I kombination med användaranpassade mycket tydliga rapporter blir automatiseringen tillgängliga för en större del av organisationen.

Vi har god erfarenhet av att testa affärflöden som inkluderar ERP-system (exempelvis M3) i kombination med externa WMS-system, fakturahantering, osv.